Odprtje razstave SIMBOL, ZNAK, BARVA

Odprtje razstave Likovnega društva Kranj.
ProdukcijaLikovno društvo Kranj
Vrsta predstaveRazstava
Mala dvorana
9.marec
18.00

Društvo likovnih umetnikov Dolenjske je tokrat v goste povabilo Likovno društvo Kranj.

Izbrani člani Likovnega društva Kranj se na gostujoči razstavi predstavljajo z likovnimi deli na tematiko SIMBOL, ZNAK IN BARVA. Vsi trije elementi so del našega vsakdana. Nekatere uporabljamo zavestno ali pa so posledica nezavednega stanja.

Simbol razumemo kot podobo, znamenje, znak ali prispodobo. Predstavlja razpoznavni znak, karakteristiko ali značilnost in je večpomenski. Pogosto se ga ne da razložiti povsem racionalno ali ga interpretirati, zaradi njegovega globljega pomena posega v nezavedno.

Znak v širšem pomenu nakazuje na nekaj drugega, ga označuje. V ožjem pomenu pa nanj gledamo kot na neko komunikacijsko sredstvo, z vnaprej dogovorjenim ali neposredno pomembnim pomenom. Gre za skrajšano podajanje informacij, opozoril ali slikovno označevanje.

Barva kot tretji element pa je pod izrazitim vplivom kulturnega okolja, iz katerega človek prihaja, tako je njen simbolični pomen vezan na izkušnje in vzgojo ter z njo povezano čustveno reakcijo, ki jo ta vzbuja.

Melita Ažman, univ. dipl. um. zgod.

 

Na razstavi se bo predstavilo petnajst članov: KLEMENTINA GOLIJA, IRENA GAYATRI HORVAT, MILENA KAFOL, KAROL KUHAR, PETER MAROLT, MIHA PERČIČ, ZMAGO PUHAR, NEJČ SLAPAR, TOMAŽ ŠEBREK, IZTOK ŠMAJS MUNI, MARUŠA ŠTIBELJ, KAJA URH, VERONIKA VESEL POTOČNIK, CATHERINA ZAVODNIK, CVETO ZLATE.

Razstava bo na ogled do 6. 4.