Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto je javni zavod za prireditveno dejavnost, nastal iz prav tako javnega zavoda Dom kulture Novo mesto po sklepu občinske skupščine z dne 5.5.1993. Pod firmo Dom kulture je zavod posloval do 28.9.1995.

Novo mesto je imelo pred 2. svetovno vojno okoli 4000 prebivalcev in pet dvoran. Po vojni sta za prireditveno dejavnost ostali dve: v narodnem domu, prvem takem domu v Sloveniji, ki ga je vojska spremenila v svoj dom JLA in jo uporabljala predvsem za kino v Prosvetnem domu (kasneje Kinu Krka in po letu 1982 Domu kulture), tudi večnamenska z odrom, ki se od leta 1933, ko je bila zgrajena, po velikosti ni spreminjala.

L. 1977 je vojska z vložkom občine v edinem mestnem parku na Novem trgu zgradila svoj nov dom JLA z večnamensko, a sila neprimerno dvorano, z odrom v obliki trikotnika, brez garderob in zaodrja. Narodni dom je po preselitvi vojske v nove prostore ostal prazen, je še danes zaprt in propada.

Kulturni center Janeza Trdine (KC JT) je javni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Novo mesto. Dejavnost zavoda je organizacija in izvedba kulturno-umetniških prireditev, kongresov, posvetovanj, seminarjev, okroglih miz in predavanj, predvajanje filmov in prirejanje razstav. V KC JT imajo dve dvorani (Trdinova, Mala) in avlo. Vse prostore je moč tudi najeti.

Poslanstvo KC JT je opredeljeno kot »trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev. Skozi vzgojno-izobraževalne vsebine, namenjene otrokom in mladim, vpliva na oblikovanje estetskega in umetniškega čuta. Zavod omogoča poklicno in kakovostno produkcijo ter opravlja vlogo kulturnega žarišča na Dolenjskem«. Svoje poslanstvo KC JT uresničuje skozi dejavnost, ki je opredeljena kot:

  •     vnašanje in promocija kakovostnih vsebin kulturnega življenja v občini in njene kulturne dediščine,
  •     razvijanje naprednih kulturnih vsebin s prepoznavno lokalno ustvarjalno noto ter z regijskim in mednarodnim dometom,
  •     vzpostavljanje vzvodov za različna medsebojna strokovna, interesna in projektna partnerstva,
  •     vzgoja za razvijanje kulture kot osebne in skupne vrednote vseh generacij,
  •     negovanje, spodbujanje in promocija ljubiteljske kulture,
  •     promocija in spodbujanje obiskovanja kulturnih prireditev in dogodkov,
  •     razvijanje kritične presoje kakovosti in primernosti kulturnih prireditev in dogodkov.

 

Kulturno-umetniški program zajema štiri abonmaje: gledališkega, glasbenega, glasbeno-gledališkega in otroškega. V programu nastopajo samo profesionalna gledališča. Poskrbijo tudi za kakovostno ponudbo gledaliških, glasbenih in plesnih dogodkov izven abonmaja. Predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem namenjajo bogat kulturno-vzgojni program, v okviru katerega si lahko ogledajo lutkovne, dramske in plesne predstave. Poleg tega KC JT skrbi, da se že najmlajši začno učiti kulture obiskovanja prireditev (vstopnica, garderoba, sedeži, spremljanje predstav ali koncertov, aplavz ...).

Stik z nami

Naslov podjetja

Kulturni center Janeza Trdine
Novi trg 5
8000 Novo mesto

Telefonske podjetja

Tajništvo    07 393 0 390
Blagajna     07 393 0 395

Računovodstvo    07 393 0 390

Faks            07 393 0 392

Ino, prevozi podjetja

Info

info@kcjt.si
07 39 30 390

Iban podjetja

Id za DDV    SI16241207
IBAN            SI56 0128 5603 0358 748

Kdo je kdo

Kdo je kdo 1

Vesna Dular, strokovna sodelavka
T / 07 393 0 397
 
Saša Šepec, koordinatorka in organizatorka kulturnih prireditev
T / 07 393 0 393

Kdo je kdo 2

Nina Štampohar, strokovna sodelavka
T / 07 393 0 394
 
Nataša Hrovat, računovodkinja
T / 07 292 77 70

Kdo je kdo 3

Liljana Jantol Weber
T / 07 393 0 390
 
Tomaž Tomašič, tehnični koordinator

Kdo je kdo 4

Primož Cigoj, operater
 
Jože Može, hišnik
 
Jelka Besednjak, blagajničarka