X

4. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE KLASIČNE GLASBE (pevsko tekmovanje SGSM)

Tekmovanje je razpisano za tekmovalni področji OPERA in/ ali SAMOSPEV.

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:

-        izbirno tekmovanje pevcev na področju OPERA v ponedeljek, 25. 5. 2020,

-        izbirno tekmovanje pevcev na področju SAMOSPEV v torek, 26. 5. 2020,

-        finalno tekmovanje na obeh področjih v sredo, 27. 5. 2020.

 

V primeru večjega števila prijav se lahko potek tekmovanja spremeni.

Tekmovanje bo potekalo v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto. Zaključni koncert s podelitvijo nagrad bo v sredo, 27. 5. 2020 v Kulturnem centru Janeza Trdine.

 

POGOJI UDELEŽBE

Tekmovanja se lahko udeležijo slovenski in tuji državljani.

Tekmovanja se lahko udeležijo ženske in moški, ki so rojeni leta 1988 in pozneje.

Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s Pravili tekmovanja in se obvezuje, da bo nastopil na zaključnem koncertu. V tem primeru se tekmovalec odpoveduje kakršnim koli honorarjem ali finančnim nadomestilom. To velja tudi v primeru snemanja zaključnega koncerta.

 

PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Tekmovalci se na tekmovanje prijavo s prijavnico, objavljeno na spletni strani

https://www.kcjt.si/festivali/festival-sgsm/2020

V prijavnici je potrebno izpolniti podatke:

-        ime in priimek tekmovalca

-        naslov: ulica, kraj, država,

-        letnica rojstva, država rojstva

-        prijavljeno področje (opera, samospev) tekmovalec lahko prijavi posamezno področje ali obe področji; v vsakem primeru plača samo eno prijavnino).

Obvezne priloge k prijavi:

-        jpg./pdf. datoteka prijavnice z lastnoročnim podpisom polnoletnega tekmovalca oziroma s podpisom zakonitega zastopnika za tekmovalce, ki še niso dopolnili 18 let starosti,

-        jpg./pdf. datoteka rojstnega lista ali veljavnega osebnega dokumenta,

-        izjava o verodostojnosti dokumentov s podpisom tekmovalca  oz. zakonitega zastopnika  tekmovalcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti,

-        kopija potrdila ali jpg./pdf. datoteka o plačani prijavnini in

-        kopija ali jpg./pdf. datoteka not s klavirsko spremljavo.

Prijavnico za tekmovanje je potrebno skupaj s prilogami oddati na elektronski naslov sgsm@novomesto.si. Naslov e-prijave mora biti Prijava na SGSM 2020.

 

PRIJAVNI ROK

Zadnji in dokončni rok za prijavo je 30. 4. 2020. Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.

 

PRIJAVNINA

-        80,00 EUR za tekmovalce s svojim korepetitorjem ali

-        120,00 EUR za tekmovalce, ki jim korepetitorja priskrbi organizator.

Prijavnino je treba nakazati do 30. 4. 2020 na:

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Novi trg 5

8000 Novo mesto

TRR: SI56 01285-6030358748, v obliki IBAN: SI 56 0128 5603 0358 748

SWIFT (BIC): BSLJSI2X , NLB, d. d., Podružnica Dolenjska, Seidlova cesta 3, Novo mesto

Sklic (obvezno vpisati): 00 21501

Opis: prijavnina SGSM

 

RAZPORED IN URNIK TEKMOVANJA

Razpored tekmovanja za vsak dan posebej pripravi organizacijski odbor tekmovanja na podlagi spiska prijavljenih tekmovalcev.

 

PROPOZICIJE IN TEKMOVALNI PROGRAM

Propozicije določajo časovne omejitve, obvezne skladbe in ostale pogoje izvedbe programa, ki ne izhajajo iz samih pravil tekmovanja ali tega razpisa.

Splošna določila:

-        Tekmovalci vseh kategorij morajo izvesti celoten program na pamet v originalnem jeziku in v originalni tonaliteti ter v skladu z izvajalsko prakso.

-        Tekmovalec mora na zahtevo komisije ali organizatorja predložiti notne predloge izvedenih skladb v originalni izdaji.

-        Korepetitorja si tekmovalec praviloma zagotovi sam. Če tekmovalec želi, da korepetitorja zagotovi organizator, se o tem izjasni v prijavi na tekmovanje.

-        Skladbe je treba peti v okviru predpisanega časovnega obsega. Žirija lahko kandidata prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa.

-        Vrstni red tekmovalcev bo določen na podlagi naključnega izbora računalniške aplikacije.

-        Vrstni red skladb lahko tekmovalec določi sam.

-        Nagrajenci vseh kategorij bodo nastopili na zaključnem koncertu nagrajencev v sredo, 27. 5. 2020.

 

PROGRAM TEKMOVANJA

OPERA

Izbirno tekmovanje – dolžina petja največ 10 minut in najmanj 6 minut:

a) Najmanj dve ariji.

b) Arija po izboru tekmovalca.

c) Arija skladatelja W. A. Mozarta.

d) Arije morajo biti v najmanj dveh različnih jezikih.

e) Vse arije morajo biti pete v originalnem jeziku in originalni tonaliteti.

 

Finale – dolžina petja največ 15 minut in najmanj 10 minut:

a) Ena arija se lahko ponovi iz izbirnega tekmovanja.

b) Arije morajo biti v najmanj dveh različnih jezikih.

c) Vse arije morajo biti pete v originalnem jeziku in originalni tonaliteti.

 

SAMOSPEV

Izbirno tekmovanje – dolžina petja največ 10 minut in najmanj 6 minut:

a) Samospev skladatelja Franza Schuberta

b) Samospev francoskega skladatelja

c) Vsi samospevi morajo biti peti v originalnem jeziku in originalni tonaliteti.

 

Finale – dolžina petja največ 15 minut in najmanj 10 minut:

a) En samospev se lahko ponovi iz izbirnega dela tekmovanja.

b) Samospev slovenskega skladatelja.

c) Ena skladba napisana po letu 1950.

d) Vsi samospevi morajo biti peti v originalnem jeziku in originalni tonaliteti.

 

ŽIRIJA TEKMOVANJA

Prof. Ingrid Janser-Mayr, predsednica žirije (Mozarteum, Avstrija)

Prof. Barbara Jernejčič Fürst, članica (AG Ljubljana, Slovenija)

Prof. Simon Dvoršak, član (AG Ljubljana, Slovenija)

Winfried Hofinger, član (agentura Tennigkeit, Düsseldorf, Nemčija)

Prof. Branko Mihanović, član (AG Zagreb, Hrvaška)

 

 

PRIZNANJA, PLAKETE IN NAGRADE

1. nagrada za vsako področje posebej:

Zlata plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 1000 EUR in nastop na koncertu Festivala SGSM 2020.

 

2. nagrada za vsako področje posebej:

Srebrna plaketa MO Novo mesto in denarna nagrada 500 EUR ter nastop na  koncertu Festivala SGSM 2020.

 

3. nagrada za vsako področje posebej:

Nastop na koncertu Festivala SGSM 2020.

Priznanje MO Novo mesto tekmovalcem za uvrstitev na finalno tekmovanje

Priznanje MO Novo mesto za udeležbo na tekmovanju

Posebna nagrada obetavnemu tekmovalcu do 24 let starosti:

Nagrada - nastop na koncertu Festivala SGSM 2020 v Novem mestu, se podeljuje za vsako področje tekmovanja posebej.

 

DODATNE INFORMACIJE

Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil:

Aleš Makovac (tel. 00386 7 620 02 08 ali 00386 51 384 989, e-naslov sgsm@novomesto.si)

Prijavnica

Pravila mednarodnega pevskega tekmovanja SGSM 2020