X

5. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE SGSM 2023

********

NAGRAJENCI 5. MEDNARODNEGA PEVSKEGA TEKMOVANJA SGSM 2023

 

OPERA

Zlata plaketa: Volodymyr Morozov

Srebrna plaketa in posebna nagrada za master class v Italiji: Marko Ferjančič 

Bronasta plaketa in posebna nagrada Simone Marziali: finale na tekmovanju Maria Calas v Italiji: Lucija Spevec 

Bronasta plaketa in posebna nagrada za master class v Italiji: Peter Grdadolnik 

 

SAMOSPEV

Bronasta plaketa: Ana Potočnik

 

SAMOSPEV DUO

Srebrna plaketa in posebna nagrada Zavoda Per Artem: samostojni recital: Rebeka Pregelj in Ana Maria Beguš 

********

 

V skladu z 9. členom Pravil mednarodnega tekmovanja pevcev klasične glasbe Komisija mednarodnega tekmovanja pevcev klasične glasbe (SGSM), Mestna občina Novo mesto in Zavod Novo mesto v okviru 8. festivala klasične in sorodne glasbe Sem glasba, sem mesto razpisujeta

 

5. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE SGSM 2023

Novo mesto, 1.–3. 6. 2023

 

Tekmovanje je razpisano za naslednja tekmovalna področja:

1. OPERA

2. SAMOSPEV

- kot duo pevec/-ka in pianist/-ka 

- pevec/-ka samostojno z uradnim pianistom/-tko tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:

- izbirno tekmovanje pevcev na vseh področjih: petek, 2. 6. 2023,

- finalno tekmovanje na vseh področjih: sobota, 3. 6. 2023 v obliki koncerta.

Finalno tekmovanje za področje opere bo potekalo ob spremljavi orkestra.

V primeru večjega števila prijav se lahko potek tekmovanja spremeni in se izbirno tekmovanje začne v četrtek, 1. 6. 2023.

 

POGOJI UDELEŽBE
Tekmovanja se lahko udeležijo slovenski in tuji državljani.

Tekmovanja se lahko udeležijo pevke in pevci, pianisti ter pianistke, ki so rojeni leta 1988 in pozneje.

Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s Pravili tekmovanja se tekmovalec odpoveduje kakršnim koli honorarjem ali finančnim nadomestilom. 

 

PRIJAVA NA TEKMOVANJE
Tekmovalci se na tekmovanje prijavijo s prijavnico na povezavi → TUKAJ

V prijavnici je treba izpolniti naslednje podatke:

- ime in priimek tekmovalca

- naslov: ulica, kraj, država

- letnica rojstva, država rojstva

- prijavljeno področje (opera, samospev); tekmovalec lahko prijavi posamezno področje ali dve področji; v vsakem primeru plača samo eno prijavnino.

Obvezne priloge k prijavi:

- PDF-datoteka prijavnice z lastnoročnim podpisom polnoletnega tekmovalca

oziroma s podpisom zakonitega zastopnika za tekmovalce, ki še niso dopolnili 18 let starosti,

- PDF-datoteka rojstnega lista ali veljavnega osebnega dokumenta

- PDF-datoteka o plačani prijavnini in

- PDF-datoteka not s klavirsko spremljavo

- kratek življenjepis

 

PRIJAVNI ROK
Zadnji in dokončni rok za prijavo je 25. 4. 2023. Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.

 

PRIJAVNINA
- 70,00 EUR za tekmovalce s svojim korepetitorjem ali

- 100,00 EUR za tekmovalce, ki jim korepetitorja priskrbi organizator

- 140,00 EUR za tekmovalce, ki nastopajo na tekmovalnem področju duo pevec/pevka – pianist/-ka (skupaj za oba tekmovalca)

Prijavnino je treba nakazati do 25. 4. 2023 na:

____________________

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Novi trg 5

8000 Novo mesto

TRR (IBAN): SI56 0110 0600 8342 993

SWIFT (BIC): BSLJSI2X

Sklic (obvezno vpisati): 00 20401

Opis: Prijavnina SGSM

____________________

RAZPORED IN URNIK TEKMOVANJA
Razpored tekmovanja za vsak dan pripravi organizacijski odbor tekmovanja na podlagi seznama prijavljenih tekmovalcev. (Osnova za pripravo razporeda tekmovanja je prijavljena minutaža programa tekmovanja posameznega tekmovalca.)

 

PROPOZICIJE IN TEKMOVALNI PROGRAM
Propozicije določajo časovne omejitve, obvezne skladbe in ostale pogoje izvedbe programa, ki ne izhajajo že iz pravil tekmovanja ali tega razpisa.

 

Splošna določila

- Tekmovalci vseh kategorij morajo izvesti celoten program na pamet v originalnem jeziku in v skladu z izvajalsko prakso.

- Tekmovalec mora na zahtevo komisije ali organizatorja predložiti notne predloge izvedenih skladb v originalni izdaji.

- Korepetitorja si tekmovalec praviloma zagotovi sam. Če tekmovalec želi, da korepetitorja zagotovi organizator, to napiše v prijavi na tekmovanje.

- Skladbe je treba peti v okviru predpisane minutaže. Žirija lahko kandidata prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa.

  • Vrstni red tekmovalcev bo določen na podlagi naključnega izbora računalniške aplikacije.
  • Vrstni red skladb lahko tekmovalec določi sam.

 

 

PROGRAM TEKMOVANJA

OPERA

Izbirno tekmovanje – dolžina nastopa največ 10 minut in najmanj 6 minut ter najmanj dve ariji;

- arija W. A. Mozarta

- arija po lastni izbiri

Arije morajo biti iz različnih obdobij in v različnih jezikih (originalu).

 

Finale – dolžina nastopa največ 15 minut in najmanj 10 minut ter najmanj tri arije;

- arije morajo biti s seznama, ki ga predloži organizator (za finale z orkestrom)

- arije morajo biti v najmanj dveh različnih jezikih

- vse arije morajo biti pete v originalnem jeziku

 

SAMOSPEV

Izbirno tekmovanje – dolžina nastopa največ 10 minut in najmanj 6 minut;

- samospev skladatelja Franza Schuberta

- samospev francoskega skladatelja

- samospev po lastni izbiri

 

Finale – dolžina nastopa največ 20 minut in najmanj 15 minut;

- cikel ali izbor iz cikla ali tematski sklop v trajanju 10–15 minut

- samospev slovenskega skladatelja, napisanega po letu 1960 (seznam predlogov bo objavljen s strani organizatorja)

- samospev slovanskega, angleškega ali ameriškega skladatelja

Vsi samospevi morajo biti izvedeni v originalnem jeziku.

 

ŽIRIJA TEKMOVANJA
Prof. Barbara Jernejčič Fürst, predsednica žirije, AG Ljubljana, Slovenija

Simone Maria Marziali, Agency Musikos from Firenze, Italy

Prof. Nejc Lavrenčič, Zavod PerArtem, Slovenija

Winnfried Hofinger, Agentur Tennigkeit, Nemčija

 

PRIZNANJA, PLAKETE IN NAGRADE
1. nagrada za področje Opera: zlata plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 1000 EUR in vloga v operi v produkciji Zavoda Novo mesto

1. nagrada za področje Samospev: zlata plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 1000 EUR (v primeru dua pevec/-ka in pianist/-ka 2000 EUR) in koncert v produkciji Zavoda Novo mesto 

2. nagrada (za vsako področje posebej): srebrna plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 500 EUR in nastop v koncertnem ciklu 9. festivala SGSM 2024 v Novem mestu

3. nagrada (za vsako področje posebej): bronasta plaketa MO Novo mesto in nastop v koncertnem ciklu 9. festivala SGSM 2024 v Novem mestu

Priznanje obetavnemu tekmovalcu/-ki do 24 let starosti.

Podeljuje se za vsako področje tekmovanja posebej.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad.

 

DODATNE INFORMACIJE
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil:

Matevž Novak, koordinator za kulturo

matevz.novak@znm.si

00386 (0) 7 620 18 78

00386 (0) 51 390 082

 

 

Številka: 070/19

Novo mesto, 27. 1. 2023

Vodja tekmovanja SGSM: Matevž Novak

Predsednica Komisije SGSM: Irene Akweley Yebuah Tiran

 

 


↓↓↓
RAZPIS
↓↓↓
PRIJAVNICA  
↓↓↓
SEZNAM SLOVENSKIH SAMOSPEVOV PO LETU 1960 
↓↓↓
SEZNAM ARIJ ZA ZAKLJUČNI KONCERT