X
sgsm 2022

4. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE SGSM 2022

V skladu z 9. členom Pravil mednarodnega tekmovanja pevcev klasične glasbe Komisija mednarodnega pevskega tekmovanja SGSM 2022, Mestna občina Novo mesto in Zavod Novo mesto v okviru 7. mednarodnega glasbenega festivala Sem glasba, sem mesto (SGSM 2022) razpisujejo 4. MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE SGSM 2022, Novo mesto, 2.–4. junij 2022.

Tekmovanje je razpisano za naslednja tekmovalna področja:

1. OPERA

2. SAMOSPEV

• kot duo pevec/-ka in pianist/-ka 
• kot pevec/-ka samostojno z uradnim pianistom/-ko tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:
• izbirno tekmovanje pevcev na vseh področjih v petek, 3. 6. 2022,
• finalno tekmovanje na vseh področjih v soboto, 4. 6. 2022.

V primeru velikega števila prijav se lahko potek tekmovanja spremeni. 

Izbirno tekmovanje se začne v četrtek, 2. 6. 2022. Zaključni koncert bo v soboto, 4. 6. 2022; za področje opere bo potekalo ob spremljavi orkestra.

POGOJI UDELEŽBE

Tekmovanja se lahko udeležijo slovenski in tuji državljani.

Tekmovanja se lahko udeležijo pevke in pevci, pianisti in pianistke, ki so rojeni leta 1987 in pozneje.

Tekmovalec se s prijavo na tekmovanje strinja s Pravili tekmovanja in se obvezuje, da bo nastopil na zaključnem koncertu. V tem primeru se tekmovalec odpoveduje kakršnim koli honorarjem ali finančnim nadomestilom. To velja tudi v primeru snemanja zaključnega koncerta.

PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Tekmovalci se na tekmovanje prijavijo s prijavnico na povezavi → https://forms.gle/8kJf5QRP7NN6AtGL9

V prijavnici je treba izpolniti naslednje podatke:

- ime in priimek tekmovalca
- naslov: ulica, kraj, država
- letnica rojstva, država rojstva
- prijavljeno področje (opera, samospev); tekmovalec lahko prijavi posamezno področje ali dve področji; v vsakem primeru plača samo eno prijavnino.

Obvezne priloge k prijavi:

- pdf. datoteka prijavnice z lastnoročnim podpisom polnoletnega tekmovalca oziroma s podpisom zakonitega zastopnika za tekmovalce, ki še niso dopolnili 18 let starosti,
- pdf. datoteka rojstnega lista ali veljavnega osebnega dokumenta,
- pdf. datoteka o plačani prijavnini in
- pdf. datoteka not s klavirsko spremljavo.

PRIJAVNI ROK

Zadnji in dokončni rok za prijavo je 30. 4. 2022. Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane.
Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.

PRIJAVNINA

• 70,00 EUR za tekmovalce s svojim korepetitorjem ali
• 100,00 EUR za tekmovalce, ki jim korepetitorja priskrbi organizator
• 140,00 EUR za tekmovalce, ki nastopajo na tekmovalnem področju 
duo pevec/pevka – pianist/-ka (skupaj za oba tekmovalca)

Prijavnino je treba nakazati do 6. 5. 2022 na:

Zavod Novo mesto 
Novi trg 5
8000 Novo mesto
Banka: Banka Slovenije, Ljubljana
IBAN: SI56 0110 0600 8342 993
SWIFT: BSLJSI2X 
Sklic (obvezno vpisati): 00 21501
Opis: Prijavnina SGSM

RAZPORED IN URNIK TEKMOVANJA

Razpored tekmovanja za vsak dan posebej pripravi organizacijski odbor tekmovanja na podlagi seznama prijavljenih tekmovalcev. Osnova za pripravo razporeda tekmovanja je prijavljena minutaža programa tekmovanja posameznega tekmovalca. 

PROPOZICIJE IN TEKMOVALNI PROGRAM

Propozicije določajo časovne omejitve, obvezne skladbe in ostale pogoje izvedbe programa, ki ne izhajajo že iz pravil tekmovanja ali tega razpisa.

Splošna določila:

• Tekmovalci vseh kategorij morajo izvesti celoten program na pamet v izvirnem (originalnem) jeziku in v skladu z izvajalsko prakso.
• Tekmovalec mora na zahtevo komisije ali organizatorja predložiti notne predloge izvedenih skladb v izvirni (originalni) izdaji.
• Korepetitorja si tekmovalec praviloma zagotovi sam. Če tekmovalec želi, da korepetitorja zagotovi organizator, se o tem izjasni v prijavi na tekmovanje.
• Skladbe je treba peti v okviru predpisane minutaže. Žirija lahko kandidata prekine, če preseže • dovoljeno dolžino celotnega nastopa.
• Vrstni red tekmovalcev bo določen na podlagi naključnega izbora računalniške aplikacije.
• Vrstni red skladb lahko tekmovalec določi sam.
• V finale se lahko uvrsti največ 6 pevcev/pevk oz. duov v vsaki kategoriji.
• Nagrajenci vseh kategorij bodo nastopili na zaključnem koncertu nagrajencev v soboto, 4. 6. 2022.

PROGRAM TEKMOVANJA

Opera

Izbirno tekmovanje – dolžina nastopa največ 10 minut in najmanj 6 minut

Najmanj dve ariji:
- arija W. A. Mozarta
- arija po lastni izbiri
Arije morajo biti iz različnih obdobij in v različnih jezikih (izvirniku).

Finale – dolžina nastopa največ 15 minut in najmanj 10 minut
- najmanj tri arije
- ena arija se lahko ponovi iz izbirnega tekmovanja
- ena arija mora biti s seznama, ki ga sestavi organizator 
- arije morajo biti v najmanj dveh različnih jezikih
Vse arije morajo biti pete v izvirnem (originalnem) jeziku.

Samospev

Izbirno tekmovanje – dolžina nastopa največ 10 minut in najmanj 6 minut
- samospev skladatelja Franza Schuberta
- samospev francoskega skladatelja
- samospev po lastni izbiri

Finale – dolžina nastopa največ 20 minut in najmanj 15 minut
- cikel ali izbor iz cikla ali tematski sklop v trajanju 10–15 minut
- samospev slovenskega skladatelja, napisanega po letu 1960 
- samospev slovanskega, angleškega ali ameriškega skladatelja
Vsi samospevi morajo biti izvedeni v izvirnem (originalnem) jeziku.

ŽIRIJA TEKMOVANJA

  1. Prof. Barbara Jernejčič Fürst, predsednica žirije (AG Ljubljana, Slovenija)
  2. Prof. Mathias Behrends, član (Bern Academy of the Arts, Švica)
  3. Prof. Nejc Lavrenčič, član (Zavod PerArtem, Slovenija)
  4. Winnfried Hofinger, član (Agentur Tennigkeit, Nemčija)
  5. Simon Krečič, član (Opera SNG Maribor)

 

PRIZNANJA, PLAKETE IN NAGRADE

1. nagrada za področje Opera: zlata plaketa Mestne občine Novo mesto, denarna nagrada 1000 EUR in koncert v produkciji Zavoda Novo mesto. 

1. nagrada za področje Samospev: zlata plaketa Mestne občine Novo mesto, denarna nagrada 1000 EUR (v primeru dua pevec/-ka in pianist/-ka 2000 EUR) in koncert v produkciji Zavoda Novo mesto. 

2. nagrada (za vsako področje posebej): srebrna plaketa Mestne občine Novo mesto, denarna nagrada 500 EUR in nastop v koncertnem ciklu 8. festivala SGSM 2023 v Novem mestu.

3. nagrada (za vsako področje posebej): bronasta plaketa Mestne občine Novo mesto in nastop v koncertnem ciklu 8. festivala SGSM 2023 v Novem mestu.

Priznanje obetavnemu tekmovalcu/-ki do 24. leta starosti: podeljuje se za vsako področje tekmovanja posebej.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad.

 

DODATNE INFORMACIJE

Kontakt: sgsm@novomesto.si 

Pristojna oseba za informacije in pojasnila:  Matevž Novak, vodja tekmovanja 
                                                                           +386 (0) 7 620 18 78
                                                                           +386 (0) 51 390 082
                                                                           matevz.novak@novomesto.si 

 


Novo mesto, 14. 2. 2022                                                                   

Vodja tekmovanja SGSM:                                                                                     Predsednica Komisije SGSM:
Matevž Novak                                                                                                       Irene Akweley Yebuah Tiran