X

E-PROMOCIJA KULTURNE DEDIŠČINE V POREČJU REKE KRKE IN KOLPE
Avtor
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novo mesto in Mestna občina Novo mesto
Fotografija
splet

Termin
nakup karte
22. 5. 2019 - 09:00

E-PROMOCIJA KULTURNE DEDIŠČINE V POREČJU REKE KRKE IN KOLPE

Vljudno vas vabimo na Akademijo 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe, ki bo v sredo, 22. maja 2019, v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novi trg 5 v Novem mestu (9.00–15.15).

Soorganizatorji Akademije 2019 so:

Mestna občina Novo mesto;
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta;
Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji;
Skupina občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Mirna, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Ribnica, Šentrupert, Trebnje;
Skupina organizacij v omrežju porečja Krke;
Skupina organizacij v omrežju porečja Kolpe;
Skupina organizacij v omrežju zgodovinskih vasi in mest.

Gostitelj Akademije 2019 je Mestna občina Novo mesto.

Cilji in program posvetovanja v slovenskem in angleškem jeziku so objavljeni na spletni strani Akademije 2019, 22.5.2019 Academy 2019 – Cultural Heritage ePromotion in the Krka & Kolpa/Kupa River Basin.

V programu Akademije 2019 sta dva panela namenjena predstavitvi bogate kulturne dediščine. V tretjem panelu bodo župani predstavili najpomembnejše razvojne dosežke, gospodarstvo in usmeritve promocije kulturne dediščine za spodbudo trajnostnega razvoja turizma občine in regije.

Udeležnine ni. Potrebna pa je prijava na Gricar@FOV.Uni-Mb.si. Podatki o prijavljenih udeležencih bodo objavljeni na spletni strani Akademije 2019. Objave so v angleškem jeziku za zagotavljanje čezmejne povezljivosti.

Akademija 2019 je prispevek k uresničevanju Deklaracije EU o sodelovanju pri pospeševanju digitalizacije kulturne dediščine, ki jo je 9. aprila 2019 podpisalo 24 evropskih držav, tudi Slovenija.

Cilji Akademije 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe so naslednji:

Predstavitev znane kulturne dediščine vasi in mest v porečju Krke in Kolpe.
Prikaz manj znanih sestavin kulturne dediščine in predlaganje ukrepov za povečanje njihove prepoznavnosti.
Predlaganje načinov za izboljšanje promocije kulturne dediščine.
Sprožanje ukrepov za izkoriščanje kulturne dediščine za trajnostni razvoj turizma v porečju Krke in Kolpe.

 

Nazaj na seznam