X
ČUK SE JE OŽENIL ... V AMERIKO

ČUK SE JE OŽENIL ... V AMERIKO

KAKO ZVENI IN KAJ PRIPOVEDUJE LJUDSKA PESEM V DRUGIH RITMIH.

produkcija: Zavod Novo mesto 
glasba: Ana Čop Quartet
besedilo: Ana Čop in Luka Zabric 
risba: Julia Berus
lutka: Tatjana Grabrijan 
luč: Tomaž Tomašič
zvok: Primož Cigoj 
izvedba: Ana Čop Quartet 
               Ana Čop, glas
               Rok Zalokar, klavir
               Žiga Smrdel, bobni
               Luka Dobnikar, kontrabas

grafično oblikovanje: Sandra Hrovat 
vodja produkcije: Liljana Jantol Weber 

trajanje: 35 minut
priporočena starost: 5 do 10 let 

kontakt: Zavod Novo mesto, 07 393 0 390, kultura@novomesto.si 

 

kratek opis
ČUK SE JE OŽENIL … V AMERIKO je glasbena predstava za otroke v izvedbi jazzovskega kvarteta Ane Čop, ki ponuja sprehod skozi glasbo v jazzovskih in jazzu podobnih žanrskih preoblekah v ritmih bossa nove, swinga, afriških ritmov in v modernem aranžmaju sodobnega jazza in improvizacije.
Pevka Ana Čop s svojim jazzovskim kvartetom otrokom predstavlja zgodbo o Čuku, katere rdeča nit je vsem dobro znana ljudska pesem Čuk se je oženil. Čuk na svojem popotovanju po svetu spoznava nove prijatelje, ki mu predstavijo, kako glasba zveni v njihovi deželi. Odkriva nove ritme in glasbila, otroci pa pri tem spoznavajo različne glasbene žanre in se tudi vključijo v dogajanje na odru. Gre za glasbeno pripoved, ki prinaša osnove jazzovskega opismenjevanja, obenem pa predšolske otroke in osnovnošolce prvih treh razredov spodbuja k spoznavanju in sprejemanju drugih kultur.  

obravnavane teme 
prijateljstvo – sprejemanje drugih kultur – glasbena raznolikost – jazzovsko opismenjevanje

strokovna mnenja 
»Čuk se je oženil … v Ameriko udejanja enega od temeljnih ciljev kulturno umetnostne vzgoje, doživeti in izkusiti glasbo v avtentičnem okolju z živo izvedbo.«
dr. Branka Rotar Pance, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani 

»Pri predstavi me je najbolj očaral glas pripovedovalke in pevke Ane Čop ter virtuozno sproščeno muziciranje inštrumentalne zasedbe. Jazzovsko obarvano glasbeno potovanje je za otroke privlačno zaradi igrivosti, ritmične razgibanosti, poznanosti vodilne teme iz ljudske skladbe Čuk se je oženil, hkrati pa z vidika estetike otrokom ponudi kompleksne harmonske in improvizacijske začimbe, ki jih otroci zaradi svoje slušne odprtosti z veseljem in navdušenjem sprejmejo.«
doc. dr. Katarina Habe, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani  

»Radostno potovanje v svet jazza skozi vrhunsko izvedbo glasbene pravljice za otroke in (tudi) odrasle, ki  prikliče nova glasbena doživetja, izkušnje in spoznanja!«
red. prof. dr. Barbara Kafol Sicherl, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

»Glasbena predstava Čuk se je  oženil… v Ameriko je zelo dober model kulturno-umetnostne vzgoje. Skozi multikulturni pristop vzbuja zavest o lastni (glasbeni) kulturi, z glasbeno raznolikostjo osvešča prisotnost drugih kultur in tako spodbuja k medsebojnemu spoštovanju in strpnosti drugačnosti. Vključevanje občinstva v odrsko dogajanje spodbuja k aktivnemu glasbenemu izražanju in nadaljnjemu obiskovanju kulturno-umetniških dogodkov.«
doc. dr. Katarina Zadnik, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani  

 

.

Glasbena predstava Čuk se je oženil ... v Ameriko je nastala z željo po razvoju jazzovskega opismenjevanja naše najmlajše generacije otrok. Na slovenskem področju je namreč poznavanje jazz glasbe pri starejših že precej razširjeno, programov kulturno umetniške vzgoje, ki se ukvarjajo s predstavitvijo jazza za najmlajše generacije, pa skorajda ni. Kot avtorica tega projekta sem se kar nekaj časa ukvarjala z vprašanjem, kako bi na najbolj zanimiv in preprost način otrokom predstavila to kompleksno zvrst. V prvi vrsti sem se želela popolnoma izogniti teoriji in otroke preko zgodbe o Čukcu posredno seznanit z glavnimi sestavnimi deli jazzovske tradicije, kot so naprimer improvizacija ter fleksibilnost harmonije in ritma. To otroci slišijo preko vsem dobro poznane pesmi Čuk se je oženil, ki pa skozi predstavo konstantno spreminja svojo glasbeno podobo. 

Tekom ustvarjanja in izvajanja predstave sem kmalu znova prišla do spoznanja, da je ravno jazz v vsej svoji kompleksnosti ena najbolj dostopnih in intuitivnih zvrsti, ki se otrok dotakne na prav poseben način. Všeč jim je ta spontanost v glasbi, zanimivi ritmi, ki jim ne pustijo sedeti pri miru, predvsem pa smo glasbeniki in učitelji opazili, da otroci morda ravno zaradi te ljudske, plemenske komponente jazz glasbe postanejo zelo neposredni in odzivni ter brez zadržkov kažejo kako uživajo ob glasbi. 

Gre torej za precej interaktivno predstavo, ki otroke, brez posebnih navodil, vključuje v glasbene vložke, obenem pa otroci ob poslušanju zgodbe o Čukčevem potovanju po svetu spoznavajo glasbene inštrumente in različne jazzovske podzvrsti. Glede na to, da gre pri ciljni publiki za leta, ki so ena najodločilnejših obdobij v otrokovem razvoju, se mi zdi zelo pomembno, da jih preko raznolike glasbe učimo tudi intuitivnosti in sproščenosti, ter predvsem sprejemanja drugačnosti in novih kultur, česar pa v današnjem svetu in svetu odraslosti čedalje bolj primanjkuje. 

Ana Čop, avtorica projekta

Galerija