X

5. STROKOVNI POSVET O KULTURNO-UMETNOSTNI VZGOJI "PO JUTRU SE DAN POZNA"

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto je 25. septembra 2019 organiziral  5. strokovni posvet o kulturno-umetnostni vzgoji Po jutru se dan pozna. 

Na posvetu z naslovom OBLIKOVANJE GLASBENE IDENTITETE smo na različne načine in v različnih oblikah predstavili vlogo glasbene umetnosti na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Skozi predavanja priznanih strokovnjakov smo se seznanili z začetki glasbene pedagogike v splošnem glasbenem izobraževanju pri nas ter opozorili na pozitivne učinke glasbe v obdobju otroštva, ki se kažejo na področjih miselnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen projekt, ki uspešno razvija nove modele, oblike in didaktične pristope povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela in umetniških dejavnosti, v sklopu izkustvene delavnice pa smo spoznali nekaj glasbenih dejavnosti, s katerimi si lahko pomagamo tako pri izvedbi ur glasbene umetnosti kot tudi pri drugih učnih predmetih. Posvet je ponudil pedagoški koncert na temo jazzovskega opismenjevanja najmlajših, ki je minulo sezono nastal v produkciji Zavoda Novo mesto, na koncu smo v sklopu okrogle mize skupaj s priznanimi strokovnjaki razpravljali o stanju in izzivih kulturno-umetnostne vzgoje v splošnem glasbenem izobraževanju.   

Posvet je namenjen vsem, ki glasbeno umetnost vključujete ali bi jo želeli vključiti v svoje delo (ravnateljem, vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanovah, glasbenim pedagogom …). 

Posvet sofinancirata Mestna občina Novo mesto in Ministrstvo za kulturo.