Delavnica in festival JAZZINTY

Mednarodna glasbena delavnica in festival Jazzinty že 20 let poteka v Novem mestu. Predstavlja enega večjih mednarodnih festivalov v JV Sloveniji in osrednje neformalno izobraževalno središče na področju jazzovske glasbe v srednji Evropi.

Delavnica Jazzinty je intenzivno enotedensko glasbeno izobraževanje, odprto za vse, ki jih zanimata improvizacija in jazz, in to ne glede na inštrument ali predznanje. Delavnice se vsako leto udeleži do 100 udeležencev, ki prihajajo iz vseh evropskih držav, iz ZDA in celo Indonezije, Koreje ter Afrike. Na delavnici poučuje do 10 mednarodnih mentorjev, priznanih glasbenikov in pedagogov.

Delavnico spremlja tudi jazzovski festival, ki s koncerti v popoldanskih in večernih urah napolni različna prizorišča Novega mesta ter mestu prinaša metropolitansko vzdušje in kreativno energijo. Jazzinty poteka vsako leto tretji teden v avgustu.

Več na: www.jazzinty.com

Workshop & Festival Jazzinty

Workshop and Festival Jazzinty has been held in Novo mesto for 20 years. It represents one of the largest international festivals in southeastern region of Slovenia and important informal learning center in the field of jazz music in Central Europe.

The Jazzinty Workshop is an intensive one-week music education, open to anyone interested in improvisation and jazz. Basic instrumental competence is required; experience and knowledge in jazz is not obligatory. The workshop is attended by up to 100 participants each year, coming from all European countries, the U.S. and even Indonesia, Korea and Africa. Mentors are renowned musicians and educators.

The workshop is accompanied by a diverse concert program which takes place in the afternoons and evenings at various venues of the town center, bringing to the city a metropolitan atmosphere and creative energy. Jazzinty takes place annually on the third week of August.

More: http://jazzinty.com/en/

JAZZINTY 2021